6 januari 2015

Op 5 januari 2016 hield de gemeenteraad van gemeente Barendrecht een Inspiratiebijeenkomst, waarin de gemeenteraadsleden zich lieten bijpraten over relevante ontwikkelingen. In een aansprekende presentatie beschreef Business21 founding partner Evert Jan van Hasselt de veranderingen die er op dit moment gaande zijn en hoe een gemeente daar op kan inspelen. Evert Jan liet zien hoe een gemeente door het ontwikkelen van platforms voor organische samenwerking tussen burgers, de gemeente en netwerkpartners effectief vorm kan geven aan de participatiesamenleving. Daarin nemen burgers verantwoordelijkheid voor het vormgeven van hun eigen leven, neemt de gemeente een meer faciliterende rol op zich en blijft er meer geld over om zaken te financieren, die de samenleving zelf echt niet kan oplossen.

De discussie aan het eind van de presentatie en tijdens de aansluitende borrel, toonde aan dat de presentatie de gemeenteraad aan het denken heeft gezet. Er was een gezonde mix van enthousiaste reacties en kritische kanttekeningen. Al met al werd het een geslaagde avond!