Professionele Groep “De Waag” komt sinds oktober 2014 twee-maandelijks bij elkaar om elkaar te inspireren en ideeën uit te wisselen rondom het thema “klimaatbestendige stad en watermanagement”. Deelnemers komen uit verschillende organisaties, zoals gemeentes, waterschappen, adviesbureau’s, etc. Deelname is op persoonlijke titel en overstijgt daarmee de reikwijdte van hun organisatie. Hierdoor komen oplossingen in beeld, die binnen de kaders van de afzonderlijke organisaties nooit ontdekt zouden zijn!

Op 19 februari 2016 is het Business21 Portal gelanceerd. Leden van “De Waag” hebben als eerste toegang gekregen tot dit portal. Zij zijn in staat om nu buiten de bijeenkomsten effectief door te gaan met de ontwikkelde initiatieven.   Klanten hoeven de eigen IT omgeving niet voor derden open te stellen. Op die manier combineert een Professionele Groep op laagdrempelige wijze de voordelen van offline én online communicatie!

Het Business21 Portal is gebouwd door de Business21 WEM Community en ondersteunt naast portals voor Professionele Groepen bijvoorbeeld ook de portals van de Business21 Academy. Met de lancering van het Business21 Portal is Business21 weer een stap verder met het beschikbaar stellen van online omgevingen voor haar platformen.

Over de Business21 WEM Community: dit is een groep ZP-ers (Zelfstandige Professionals) en bedrijven die als ICT specialisten hun krachten gebundeld hebben. Ze ontwikkelen wendbare ICT-oplossingen met WEM. WEM is een business proces gedreven ontwikkelomgeving voor webapplicaties van het bedrijf ZoomBIM.  WEM maakt softwareontwikkeling een factor 4-5 sneller. In tegenstelling tot traditionele ICT-ontwikkeling zijn aanpassingen eenvoudig door te voeren. Daardoor passen / groeien ICT-oplossingen eenvoudig aan / mee met de bewegelijke dynamiek die het werken in ecosystemen met platformen zo kenmerkt.