Het is onze passie om bedrijven nu te laten werken op een manier die in de toekomst gemeengoed zal zijn

Op diverse fronten is er sprake van een fikse verschuiving. Jongere bedrijven ontwikkelen soms in korte tijd meer waarde dan gevestigde bedrijven. Eigenaarschap van middelen krijgt een andere betekenis. Iedereen en alles lijkt met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk te zijn. Burgers wensen zelf actief vorm en inhoud geven aan hun woon- en leefomgeving. Klanten worden het middelpunt van interactie. Technologie beinvloedt in toenemende mate de manier van werken en samenleven.

We zijn dus onherroepelijk op weg naar een ander bedrijfs- en maatschappelijk landschap. Branches en bedrijven worden door deze verschuivingen geraakt, overheden niet uitgezonderd. Als een reflex worden vaak 20e eeuwse bedrijfs- en organisatiemodellen en logica gebruikt om de verschuivingen het hoofd te bieden. Deze zijn echter gebaseerd op vaste structuren, efficiencydenken en eenzijdige keten- en aanboddenken. Het wordt steeds duidelijker dat dit niet meer werkt of slechts voor een korte periode.

Wij geloven in een nieuwe business logica waarbij bedrijven werken in een ecosysteem, ondersteund door een netwerk van platforms. In deze omgeving zijn ongekende resources beschikbaar. Door de combinatie van elementen binnen en buiten de eigen organisatie ontstaat een hefboomwerking die de slagkracht enorm vergroot. Om in het krachtenveld van de genoemde verschuivingen overeind te blijven en juist gebruik te maken van de kansen die dit biedt, moeten organisaties wendbaar worden en snel de juiste resources bij elkaar brengen. Platforms vormen hiervoor dé enabler.

Platforms worden de plaatsen waar resources benut worden om resultaat te behalen. Een interactieve omgeving waar klanten en stakeholders in gezamenlijkheid en op basis van wederkerigheid waarde realiseren. Een platform kan zowel off- en online zijn. Het werken op basis van platforms vergroot de wendbaarheid, reactiesnelheid en productiviteit van organisaties enorm.

Ons fundament

Ondernemen in ecosystemen op platforms vereist een nieuwe benadering

Joint aspirations

Ondernemen en werken over eigen grenzen heen krijgt alleen kans als er sprake is van een gesynchroniseerd belang en ambitie met partijen uit het ecosysteem. Het neerzetten van de juiste richting en het creëren van de juiste mindset is hiervoor essentieel, evenals het ontdekken van die belangen van verschillende partijen en hoe deze elkaar kunnen versterken. Het totaal levert uiteindelijk een beter resultaat dan een eenzijdig gewin.

Joint resources

Met een gedragen gemeenschappelijk belang en ambitie zijn partijen bereid om hun afzonderlijke resources in te zetten voor het belang van het geheel. Door het benutten van de overvloed van resources van buiten bovenop de eigen resources ontstaat een hefboomwerking. Daardoor is er veel meer mogelijk dan vooraf gedacht en wordt er de basis gelegd voor het sneller en kosten-effectiever halen van resultaat.

Joint value

Door het beschikbaar stellen van een omgeving (platform), kunnen partijen uit het ecosysteem elkaar – als vanzelf – vinden. De gemeenschappelijk gedragen ambitie richt de energie en zorgt dat op die manier resultaat wordt behaald dat waarde heeft voor alle betrokken partijen.

Ons team

Business21 organiseert zichzelf ook als een platform. Daarmee hebben we een overvloed aan kwaliteiten voor u beschikbaar om u te begeleiden bij uw transformatie naar de nieuwe realiteit. Klik op de tabs links om te mensen per community weer te geven.

Foto EJ (vierkant)
Evert Jan neemt u mee in de nieuwe business realiteit met een opvallende visie op het businesslandschap van de toekomst. Is auteur van boeken als “Ecosystem for Business” en “Van CEO naar tuinman” en heeft ruime ervaring als innovatie- en projectmanager. Mede oprichter van Webbit21 en WEM Developer.
Evert Jan van Hasselt
Founding partner
Rob
Rob wijst u de weg naar kansen voor het realiseren van meervoudige waarde. Heeft zijn focus op het vernieuwen van business en het werken op basis van ecosystemen en co-creatie. Met uitgebreide ervaring in directie- en business development functies.
Rob de Moor
Founding partner
Rob-Schilperoort
Rob is businessbouwer pur sang. Heeft een groot aantal nieuwe bedrijven succesvol in de markt gezet. Daarnaast bij corporate bedrijven als EDS en Xerox grootschalige dienstvernieuwing bedacht en gerealiseerd
Rob Schilperoort
Raad van advies
Jan-Wilmink
Jan heeft een brede ervaring in Algemene Directies, ICT directies, ICT Architectuur en ICT Ontwikkeling, alsmede Project-, Programma- en Portfolio Management. Vanuit “voeten in de klei” initieert en realiseert hij samen met de betrokken mensen grote, complexe en blijvende veranderingen
Jan Wilmink
Raad van advies
Paul-Iske
Paul is hoogleraar Open Innovatie en Business Venturing in Maastricht. Daarnaast is hij oprichter/directeur van The Institute of Briljant Failures en the International Institute for Serious Optimism.
Paul Louis Iske
Raad van Advies
Bertil-Schaart
Director bij Webbit21. WEM Trainer / Training Developer en WEM Developer. Bertil helpt daarnaast als oprichter van NeemOntslag.nl mensen hun passie te vinden en zo regie over hun eigen leven te grijpen.
Bertil Schaart
Wytze-Muijzert
Wytze is een ervaren softwareontwikkelaar en informatieanalist. Weet als geen ander in gesprek met klanten gewenste functionaliteit op tafel te krijgen en implementeert dit met behulp van de WEM omgeving. Tevens WEM Trainer en Training Developer.
Wytze Muijzert
Robert-Buisman
Robert is B2B strateeg en helpt organisaties met de omschakeling naar de nieuwe economie. Auteur van ‘Zakelijk succes in nieuwe tijden’. Co-founder Serendipity Hub en mede-bedenker van de brainstormmethode THINKING 720©.
Robert Buisman
Serendipity Hub
Mieke-Boogert
Mieke creëert innovatieve oplossingen voor unieke problemen en staat in haar kracht bij het ontwikkelen van proposities, advertentie (communicatie) concepten en ontwerpen die werken in de praktijk. Uitvinder van (o.a.) de uitgekiende 720° brainstormmethode.
Mieke Boogert
Serendipity Hub
Pauline-Romanesco
Pauline duikt organisaties in om ‘haar ding’ te doen om zo bij te dragen aan fundamentele koerswijziging, creatievere organisatie of gewenste versnelling in bedrijfsprocessen. Haar aanpak heeft fundament vanuit complexiteitstheorie, sociaal constructionisme en groepsdynamica
Pauline Romanesco
Gangmakerzoektfeestje
Hans-Lak
Hans is professioneel netwerker, die gelooft in de kracht van social media. Zijn enorme wereldomspannende offline en online netwerk zet hij in voor de transitie naar de nieuwe businessrealiteit en een meer duurzame wereld.
Hans Lak
One person can make a difference
Kirsten-Wagenaar
Kirsten heeft een enorm track record als online community manager en social business strateeg. Zij adviseert organisaties m.b.t. het creëren van toegevoegde waarde met een integrale social/digital strategie als onderdeel van hun complete business strategie.
Kirsten Wagenaar
Waves & wires
Madelon
Madelon begeleidt actieonderzoek in de sloppenwijken van Oeganda. De onderzoekers hebben daar de tijd van hun leven en laten tegelijk de sloppenwijkbewoners een weg vinden om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.
Madelon Eelderink
7Senses
Kristel_Logghe
Kristel verkent en ontwikkelt innovatieve concepten als sociaal ondernemer. Ze ontwerpt passende organisatiestructuren en werft/coacht nieuwe sociaal ondernemers om samen concepten te implementeren en volwassen te maken.
Kristel Logghe
Social Powerhouse
Fiene_van_Loock
Fiene versterkt sociale initiatieven en bedenkt sociale innovaties als sociaal ondernemer en pionier. Ze bouwt aan het sociale weefsel in de samenleving door zich voor langere tijd aan initiatieven te verbinden.
Fiene van Loock
Social Powerhouse
Laurens_Waling
Laurens is crowdorganizer en innovatiecomponist. Gelooft dat we de wereld veel slimmer kunnen organiseren, en zo tijd over houden voor dingen die er echt toe doen! Bouwt aan Part-up om dat gemakkelijker te maken.
Laurens Waling
Part-up
José-Otte
José ontwerpt en begeleidt waarderend actieonderzoek voor betere samenwerking, visie ontwikkeling, strategie, organisatie en cultuurverandering. Daarnaast is ze eind 2015 gepromoveerd op haar PhD onderzoek naar “Future Forming Research” en begeleidt ze studenten op dit terrein.
José Otte
TAOS Institute
B21_mini+logo
Business21 is in 2015 opgericht om bedrijven te begeleiden bij de transformatie naar de nieuwe realiteit. De founding partners vormen het eerste aanspreekpunt voor klanten. Daarnaast hebben de founding partners een continue focus op het doorontwikkelen van het ecosysteem als geheel. Op die manier zijn klanten verzekerd van de juiste expertise op het juiste moment.
Foto EJ (vierkant)
Evert Jan neemt u mee in de nieuwe business realiteit met een opvallende visie op het businesslandschap van de toekomst. Is auteur van boeken als “Ecosystem for Business” en “Van CEO naar tuinman” en heeft ruime ervaring als innovatie- en projectmanager. Mede oprichter van Webbit21 en WEM Developer.
Evert Jan van Hasselt
Founding partner
Rob
Rob wijst u de weg naar kansen voor het realiseren van meervoudige waarde. Heeft zijn focus op het vernieuwen van business en het werken op basis van ecosystemen en co-creatie. Met uitgebreide ervaring in directie- en business development functies.
Rob de Moor
Founding partner
RVA-logo
De raad van advies vormt een klankbord voor de founding partners. Op die manier weten die zich verzekerd van een continue spiegel ten aanzien van het functioneren van Business21 en de ontwikkeling daarvan.
Rob-Schilperoort
Rob is businessbouwer pur sang. Heeft een groot aantal nieuwe bedrijven succesvol in de markt gezet. Daarnaast bij corporate bedrijven als EDS en Xerox grootschalige dienstvernieuwing bedacht en gerealiseerd
Rob Schilperoort
Raad van advies
Jan-Wilmink
Jan heeft een brede ervaring in Algemene Directies, ICT directies, ICT Architectuur en ICT Ontwikkeling, alsmede Project-, Programma- en Portfolio Management. Vanuit “voeten in de klei” initieert en realiseert hij samen met de betrokken mensen grote, complexe en blijvende veranderingen
Jan Wilmink
Raad van advies
Paul-Iske
Paul is hoogleraar Open Innovatie en Business Venturing in Maastricht. Daarnaast is hij oprichter/directeur van The Institute of Briljant Failures en the International Institute for Serious Optimism.
Paul Louis Iske
Raad van Advies
webbit21_square
Vrijwel alle platformen hebben een digitale component. Deze dient flexibel mee te bewegen met het organische karakter van een ecosysteem. Daarbij is wendbare ICT een absolute vereiste. ZoomBIM biedt met WEM hier een zeer geschikte applicatieontwikkelomgeving voor. Daarom heeft Business21 deze technologie geadapteerd en bouwt actief aan een community van zelfstandige WEM professionals die onder de naam Webbit21 werken aan projecten binnen en buiten het Business21 ecosysteem. Inmiddels is Webbit21 een preferred supplier van Zoombim en een snelgroeiende aanbieder van hoogwaardige IT Consultants en trainers.
Foto EJ (vierkant)
Evert Jan neemt u mee in de nieuwe business realiteit met een opvallende visie op het businesslandschap van de toekomst. Is auteur van boeken als “Ecosystem for Business” en “Van CEO naar tuinman” en heeft ruime ervaring als innovatie- en projectmanager. Mede oprichter van Webbit21 en WEM Developer.
Evert Jan van Hasselt
Founding partner
Bertil-Schaart
Director bij Webbit21. WEM Trainer / Training Developer en WEM Developer. Bertil helpt daarnaast als oprichter van NeemOntslag.nl mensen hun passie te vinden en zo regie over hun eigen leven te grijpen.
Bertil Schaart
Wytze-Muijzert
Wytze is een ervaren softwareontwikkelaar en informatieanalist. Weet als geen ander in gesprek met klanten gewenste functionaliteit op tafel te krijgen en implementeert dit met behulp van de WEM omgeving. Tevens WEM Trainer en Training Developer.
Wytze Muijzert
SerendipityHub_vierkant
Samenwerken over organisatiegrenzen heen vereist een continue dialoog tussen partijen. De Serendipity Hub community biedt een scala aan werkvormen om deze dialoog te faciliteren. Een deel van deze werkvormen maken expliciet gebruik van de overvloed aan kwaliteiten binnen en buiten het Business21 ecosysteem.
Robert-Buisman
Robert is B2B strateeg en helpt organisaties met de omschakeling naar de nieuwe economie. Auteur van ‘Zakelijk succes in nieuwe tijden’. Co-founder Serendipity Hub en mede-bedenker van de brainstormmethode THINKING 720©.
Robert Buisman
Serendipity Hub
Mieke-Boogert
Mieke creëert innovatieve oplossingen voor unieke problemen en staat in haar kracht bij het ontwikkelen van proposities, advertentie (communicatie) concepten en ontwerpen die werken in de praktijk. Uitvinder van (o.a.) de uitgekiende 720° brainstormmethode.
Mieke Boogert
Serendipity Hub
Pauline-Romanesco
Pauline duikt organisaties in om ‘haar ding’ te doen om zo bij te dragen aan fundamentele koerswijziging, creatievere organisatie of gewenste versnelling in bedrijfsprocessen. Haar aanpak heeft fundament vanuit complexiteitstheorie, sociaal constructionisme en groepsdynamica
Pauline Romanesco
Gangmakerzoektfeestje
Madelon
Madelon begeleidt actieonderzoek in de sloppenwijken van Oeganda. De onderzoekers hebben daar de tijd van hun leven en laten tegelijk de sloppenwijkbewoners een weg vinden om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.
Madelon Eelderink
7Senses
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Een ecosysteem bestaat uit meer dan alleen een verzameling partijen die besluiten om samen te gaan werken. Er worden dwarsverbanden tussen individuen ontwikkeld. Op die manier komen communities tot stand. Dit kunnen zowel offline als online communities zijn.
Hans-Lak
Hans is professioneel netwerker, die gelooft in de kracht van social media. Zijn enorme wereldomspannende offline en online netwerk zet hij in voor de transitie naar de nieuwe businessrealiteit en een meer duurzame wereld.
Hans Lak
One person can make a difference
Kirsten-Wagenaar
Kirsten heeft een enorm track record als online community manager en social business strateeg. Zij adviseert organisaties m.b.t. het creëren van toegevoegde waarde met een integrale social/digital strategie als onderdeel van hun complete business strategie.
Kirsten Wagenaar
Waves & wires
appreciativeinquiry
De AI Community bestaat uit bevlogen zelfstandige professionals die zich verbonden voelen door het gedachtegoed van Appreciative Inquiry. Geïnspireerd door deze waarderende filosofie bundelen zij hun krachten om organisaties te begeleiden met ontwikkelen, groeien en veranderen. Denk aan cultuurontwikkeling, zelfsturing, Strength based approach op kwaliteit en procesmanagement, community en teambuilding.
José-Otte
José ontwerpt en begeleidt waarderend actieonderzoek voor betere samenwerking, visie ontwikkeling, strategie, organisatie en cultuurverandering. Daarnaast is ze eind 2015 gepromoveerd op haar PhD onderzoek naar “Future Forming Research” en begeleidt ze studenten op dit terrein.
José Otte
TAOS Institute
7Senses-kleiner-witte-rand-8-672x229
7Senses maakt zich sterk voor een bredere toepassing van actieonderzoek. Dit kan binnen communityontwikkeling in ontwikkelingslanden, maar ook binnen het sociaal domein in Nederland. Binnen het Business21 ecosysteem ontwikkelt 7Senses actieonderzoek tot een methodiek voor nieuw marktonderzoek: in plaats kennis te vergaren over bestaande markten, draagt dit onderzoek bij aan het creëren van nieuwe markten.
Madelon
Madelon begeleidt actieonderzoek in de sloppenwijken van Oeganda. De onderzoekers hebben daar de tijd van hun leven en laten tegelijk de sloppenwijkbewoners een weg vinden om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.
Madelon Eelderink
7Senses
logo1-Social_Powerhouse
Het Social Powerhouse is een netwerk voor en door sociaal ondernemers. Het ondersteunt sociaal ondernemers bij het realiseren van een sociaal initiatief, project of organisatie. Je kunt bij het Social Powerhouse terecht voor: social power lab (open space co-creatie),on- en offline ontmoeting, social powerlunches, trainingen, coaching- en buddytrajecten  
Kristel_Logghe
Kristel verkent en ontwikkelt innovatieve concepten als sociaal ondernemer. Ze ontwerpt passende organisatiestructuren en werft/coacht nieuwe sociaal ondernemers om samen concepten te implementeren en volwassen te maken.
Kristel Logghe
Social Powerhouse
Fiene_van_Loock
Fiene versterkt sociale initiatieven en bedenkt sociale innovaties als sociaal ondernemer en pionier. Ze bouwt aan het sociale weefsel in de samenleving door zich voor langere tijd aan initiatieven te verbinden.
Fiene van Loock
Social Powerhouse
Partup_logo
Het motto van Part-up is: your flexible workforce. Part-up maakt het vinden van de juiste teamleden om samen een project of idee uit te voeren eenvoudig. Deel jouw droom of talent en Part-up helpt je aan het juiste team. Je bent vrij om te kiezen waar je aan werkt en met wie je dat doet. Samen bepaal je wat er moet gebeuren en wat je gaat bijdragen.
Laurens_Waling
Laurens is crowdorganizer en innovatiecomponist. Gelooft dat we de wereld veel slimmer kunnen organiseren, en zo tijd over houden voor dingen die er echt toe doen! Bouwt aan Part-up om dat gemakkelijker te maken.
Laurens Waling
Part-up